Organizatorzy
Fotoreportaż
KonferencjaKonferencjaKonferencja

VIII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa

z okazji

50. rocznicy podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka oraz 35. rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów

Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie

Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne

VIIIth International Conference

on the occasions of 50th anniversary of signing of the International Convenants on Human Rights and 35th anniversary of signing of the African Charter of Human and Peoples’ Rights

Systems of Protection of Human Rights: European and African

Universal’s Context – Regional’s Specific – Implementations' Conditioning

18-19 kwietnia 2016 r. (18-19 April 2016), Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Honorowy patronat (Under auspices of): Sekretarz Generalny ONZ

Organizatorzy (Organizers): Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji); Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny)

Współpraca (Co-operation): Biuro Rady Europy w Warszawie; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Fundacja Innowacja